top2
Syfte:
  • Vi vill att barnen ska jobba med de grundläggande värderingarna om hur vi människor borde vara mot varandra.
  • Barnen ska få en förståelse för att alla människor har lika värde.
  • Barnen ska också med hjälp av materialet Snick & Snack förstå hur viktigt det är att vi är rädda om vår skog och natur.
 
Metod:

  • Barnen kommer på ett lekfullt sätt få träffa ekorren Snick och igelkotten Snack. Tillsammans bygger de en koja och fler och fler kompisar vill vara med och leka. Varje gång det kommer en ny kompis blitr det dramatik i Kungaskogen. Till sist kommer alla överrens   och alla får vara med och bygga kojan.
  • Vi kommer att jobba med bilder, sång, musik, dialog & dramatisering utifrån sagan tillsammans med barnen.

 Mål:

  • Barnen kommer på ett lekfullt sätt få en förståelse för hur viktigt det är att vi är rädda om varandra och vår natur.
  • Hur det känns att inte få lov att vara med.
  • Sätta ord på olika känslor och utveckla sitt ordförråd.
Förskolan Moroten. 2014. Segeltorpsgatan 12, 216 23 Malmö. Tel. 040-13 99 66. - Design av Intendit Webbyrå